Konsultacje Urzędu

 

Sortuj według: Kolejność:
 • Konsultacje Urzędu  Zmiana rodzaju miejscowości

  Zmiana określenia rodzaju miejscowości Spórka – z części wsi Worliny na wieś Spórka.

  Wójt Gminy Łukta ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Spórka w sprawie zmiany określenia rodzaju miejscowości Spórka – z części wsi Worliny na wieś Spórka. Konsultacje będą trwać od dnia 29 kwietnia 2022 r. do dnia 9 maja 2022 r.

  Termin: 2022-04-29 - 2022-05-09

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Łukta

  Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Łukta

  Konsultacjom podlega:- ocena aktualności obowiązującego studium- przyjęcie koncepcji kierunków rozwoju gminy,- określenie zasad polityki przestrzennej na obszarze gminy,

  Termin: 2021-12-15 - 2022-02-25

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

  Uchwalenie MPZP fragmentu gminy Łukta obejmującego działki nr: 194/1; 195/1; 302/2; 303/1; w obrębie Florczaki

  Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Łukta obejmującego działki nr: 194/1; 195/1; 302/2; 303/1; w obrębie Florczaki z przeznaczeniem na cmentarz

  Termin: 2021-12-15 - 2022-01-15

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kotkowo obejmującego działki nr: 16/2; 16/3; 16/4; 16/5; 16/6; 16/7; 16/8

  Zmiana przeznaczenia działek nr: 16/2; 16/3; 16/4; 16/5; 16/6; 16/7; 16/8 z "Projektowana zabudowa letniskowa. Ze względu na dominującą funkcję rekreacyjną maksymalna intensywność zabudowy wynosi - 0,1" na "Teren projektowanej zabudowy rekreacji indywidualnej"

  Termin: 2021-12-15 - 2022-01-15

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Współpraca z organizacjami pozarządowymi

  Roczny Program Współpracy Gminy Łukta na rok 2022 z Organizacjami Pozarządowymi

  Roczny Program Współpracy Gminy Łukta na rok 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późń. zm.)

  Termin: 2021-10-29 - 2021-11-09

  Zakończona
  Raport końcowy
Do góry