RODO

 

Gmina Łukta informuje, że zgodnie z zgodnie z art. 13 RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.):

1. administratorem Danych jest Gmina Łukta, ul. Mazurska 2, 14-105 Łukta;

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Gmina Łukta, ul. Mazurska 2, 14-105 Łukta lub k.piotrowska@lukta.com.pl;

3. dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w dialogu społecznym i nie będą udostępniane innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda;

4. dane osobowe będą przechowywane na czas nieokreślony;

5. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w dialogu społecznym;

6. informujemy o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;

7. informujemy o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

9. pracownicy przetwarzający dane osobowe nie korzystają z mechanizmów zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.

Do góry