Konsultacje Urzędu  Zmiana rodzaju miejscowości

Zmiana określenia rodzaju miejscowości Spórka – z części wsi Worliny na wieś Spórka.

Wójt Gminy Łukta ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Spórka w sprawie zmiany określenia rodzaju miejscowości Spórka – z części wsi Worliny na wieś Spórka. Konsultacje będą trwać od dnia 29 kwietnia 2022 r. do dnia 9 maja 2022 r.

Konsultacja zakończona 2022-05-09

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Informacje o konsultacji

 

Tytuł

Zmiana określenia rodzaju miejscowości Spórka – z części wsi Worliny na wieś Spórka.

Opis

Wójt Gminy Łukta ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Spórka w sprawie zmiany określenia rodzaju miejscowości Spórka – z części wsi Worliny na wieś Spórka. Konsultacje będą trwać od dnia 29 kwietnia 2022 r. do dnia 9 maja 2022 r.

Szczegółowy opis konsultacji

§ 1.
1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące opinii mieszkańców miejscowości Spórka w sprawie zmiany określenia rodzaju miejscowości Spórka – z części wsi Worliny na wieś Spórka.
2. Uprawnione do udziału w konsultacjach społecznych są osoby pełnoletnie mieszkające na terenie miejscowości Spórka.
3. Konsultacje uważa się za ważne niezależnie od liczby mieszkańców, którzy wzięli w nich udział.
§ 2. Konsultacje prowadzone będą w terminie od dnia 29 kwietnia 2022 r. do dnia 9 maja 2022 r.
§ 3.
1. Konsultacje będą przeprowadzone w formie hybrydowej tj. w formie pisemnej oraz cyfrowej, poprzez wypełnieniei podpisanie formularza konsultacyjnego stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Formularz konsultacyjny:
a) zostanie opublikowany na stronie internetowej Gminy Łukta;
b) zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej;
c) zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łukta
d) zostanie wysłany pocztą tradycyjną,
e) zostanie opublikowany na platformie przeznaczonej do konsultacji społecznych www.konsultacje.lukta.com.pl
3. Wypełnione formularze konsultacyjne można złożyć w sekretariacie urzędu w dniach i godzinach urzędowania, odesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy (14-105 Łukta, Mazurska 2) , odesłać w formie skanu pocztą elektroniczną na adres mailowy d.pawelczyk@lukta.com.pl lub wypełnić formularz na platformie przeznaczonej do konsultacji społecznych www.konsultacje.lukta.com.pl.
4. Składając formularz konsultacyjny należy podać imię, nazwisko i adres zamieszkania.
§ 4. Po przeprowadzeniu przez Wójta analizy złożonych formularzy, w terminie nie późniejszym niż 30 dni kalendarzowych, sporządzony zostanie protokół, który zamieszczony zostanie na stronie internetowej Gminy Łukta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Łukcie.

Podstawa prawna

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) i art. 8 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1443) oraz uchwały nr V/5/2019 Rady Gminy Łukta z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łukta (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2019 r. poz. 1390)

Obszar tematyczny

Zmiana rodzaju miejscowości

Administrator konsultacji

Piotr Kawecki

Termin konsultacji

2022-04-29 - 2022-05-09

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacja otwarta

Konsultacja wymagająca podania przy rejestracji konta numeru PESEL

Termin archiwizacji

2022-05-10

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2022-04-29
2022-04-29

Ankieta

Tytuł
Zmiana rodzaju urzędowej nazwy miejscowości „SPÓRKA”
Termin
2022-04-29 - 2022-05-09
Koniec konsultacji: 2022-05-09

Aktywność uczestników

 

 Ankieta Zobacz raport

Zmiana rodzaju urzędowej nazwy miejscowości „SPÓRKA”

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 686 0

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Załączniki do konsultacji


GT.6624.7.2022 - Ogłoszenie o konsultacjach.pdf - 0
GT.6624.7.2022 - Formularz konsultacji Spórka.pdf - 0
GT.6624.7.2022 - Harmonogram Spórka.pdf - 0

Załączniki do podstawy prawnej

Zarządzenie 17.2022.pdf - 0

Załączniki do punktów harmonogramu


Zmiana rodzaju urzędowej nazwy miejscowości „SPÓRKA”

Brak załączników

Do góry